Thisted

Thisted Kommune er landets næststørste arealmæssigt set. Den er 53.918 hektar, svarende til ca. 1,8 hektar eller godt 18.000 m2 til hver borger. Vi har god plads, og naturen er meget vekslende lige fra Vesterhavets kilometer lange badestrande og enorme klitarealer – til Limfjordens idylliske bakkelandskab mod øst.

Af kommunens knap 30.000 borgere bor ca. 13.000 i selve Thisted byområde. Resten bor bredt fordelt over området i 20 større og mindre landsbyer. Det betyder at vi på alle områder har indrettet os decentralt for at kunne tilgodese alle borgere med en rimeligt service ikke for langt væk.

Også når det gælder uddannelse er der gode muligheder i Thisted Kommune. Blandt uddannelsestilbuddene finder man bl.a. gymnasium og HF-kurser, handelsgymnasium, teknisk skole og teknisk gymnasium, arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-center), social- og sundhedsskole, sygeplejeskole, pædagogisk uddannelsescenter samt voksenuddannelsescenter (VUC).

Læs mere på Thisted Kommunes  hjemmeside: www.thisted.dk

Find flere oplysninger om Thisted:

Som turist : www.thisted-turist.dk

Der findes flere forskellige Thisted-portaler:

Centret

Centrets historie

Ideen til et fælles uddannelsescenter i Thisted blev omkring årtusindskiftet fostret af lederne for de fire uddannelsesinstitutioner i Thisted som har videregående uddannelser – sammen  med Thisted Kommune. De tre uddannelsesinstitutioner er: Pædagogseminariet (PUC), EUC Nordvest og Sygeplejeskolen. Den 12. juni 2001 vedtog Thisted Byråd endelig igangsætning af byggeriet. 1. juli 2004 flyttede de tre uddannelser ind i centret.

Thisted Kommune er bygherre og de tre uddannelsesinstitutioner lejer sig ind i huset.

Arkitektfirmaet Kjær og Richter har tegnet huset på 4200 kvadratmeter
– et spændende hus, som måske godt udadtil kan virke lidt lukket, men indadtil
fremstår lyst og åbent
– et kendetegn er de store lyse fællesarealer, som derved understreger ideen med huset, nemlig at føre studerende fra de fire uddannelser sammen – i et fælles studiemiljø.

Udover de store åbne fællesarealer er der følgende fælles faciliteter:
Uddannelsesbibliotek
– Kantine
– Reception
– Udendørs siddearrangementer

Hver uddannelse har derudover sine egne teori- og værkstedslokaler.

Der er trådløs IT-opkopling i huset, hvorfor der er rige muligheder for at de studerende kan benytte deres egne bærbare PC’ere overalt i huset.

Uden for almindelig daglig åbningstid vil huset være tilgængeligt, ved hjælp af en brik til det elektronisk låsesystem.

Indendørs er huset røgfrit!

Tværfagligt studiemiljø

Vil du være en del af inspirerende, aktivt og dynamisk studie- og uddannelsesmiljø?

Thy UddannelsesCenter er Thisted Kommunes hus for videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelser. Centret danner rammen om 4 mellemlange uddannelser, en pædagogisk grunduddannelse (pædagogisk assistent uddannelsen) en masteruddannelse og et løbende tilbud om efter- og videreuddannelse indenfor de fag, du kan uddanne dig til her i huset. Der er 3-400 studerende og undervisere m.fl. der færdes i huset. Det giver et dynamisk, spændende, tværfagligt og anderledes studie- og uddannelsesmiljø.

  • Pædagog
  • Markedsføringsøkonom
  • Finansøkonom
  • Pædagogisk assistent uddannelsen (PAU)
  • Master i Oplevelsesledelse (MOL)

Studerende og undervisere har på tværs husets uddannelser i fællesskab skabt et attratktivt miljø, der – udover undervisning af høj kvalitet – indebærersociale- og faglige arrangementer, hvor nogle af nøgleordene er OPLEVELSER, NÆRHED, UDVIKLING, UDFORDRINGER og NYTÆNKNING!

De videregående uddannelser i Thy UddannelsesCenter varetager hver for sig – og i fællesskab – en række videncenterfunktioner. Udover sociale- og faglige arrangementer for husets studerende, danner Thy UddannelsesCenter derfor også rammerne om en række faglige arrangementer – herunder kulturelle arrangementer – for lokalområdets/regionens erhvervsliv og organisationer m.fl.

Du er altid velkommen til at besøge centret og opleve et studie- og uddannelsesmiljø i SÆRKLASSE!

Værktøjer

Spørgsmål & svar

Close