Om Centret

Thy Uddannelsescenter er Thisted Kommunes hus for videregående uddannelser. Ud over en række professions- og erhvervsbacheloruddannelser tilbydes også videre- og efteruddannelse på flere niveauer.

Huset rummer gode undervisnings-, møde-, kursus- og konferencefaciliteter, som kan benyttes af samarbejdspartnere. Husets velfungerende kantine kan benyttes af husets mange studerende, men også af gæster og til forskellige arrangementer. Kig på siden om kantinen for mere information.

Centrets historie er kort fortalt, at der fra lokalpolitisk side var et ønske om at styrke uddannelsesmiljøet i kommunen, bl.a. med det mål for øje, at man derved ville gøre rekruttering af uddannet arbejdskraft lettere. Man ville også sikre områdets unge uddannelsesmuligheder i lokalområdet.

Tidligere var de videregående uddannelser spredt rundt omkring i byen i forskellige lokaliteter. I 2004 byggede Thisted kommune så uddannelsescentret, med støtte fra det daværende Viborg Amt. Dermed blev uddannelserne samlet i et fælles hus med et tværfagligt studiemiljø. Det er en model som var helt ny på det tidspunkt, og den er siden blevet efterlignet mange andre steder i landet.

De enkelte uddannelsesr har egne lokaler til undervisning og adgang til fællesarealer/fælles lokaler til særlige arrangementer, og ikke mindst adgang til husets gode kantine, netværk, bibliotek m.m.

Værktøjer

Spørgsmål & svar

Close