Studiemiljø

Thy UddannelsesCenter har styrken ved at huse flere forskellige uddannelser, og dermed have et tværfagligt studiemiljø. Samtidig er hver uddannelse af en så overskuelig størrelse, at alle kender næsten alle og der er et stærkt sammenhold og et frugtbart socialt miljø.

Studiemiljøet byder på en række fælles faglige og sociale arrangementer, og nærheden til andre uddannelser end din egen kan åbne nye døre og give mere indsigt i andre fagområder.

Sygeplejerske- og pædagogstuderende er organiseret i et fælles ‘De Studerendes Råd’ (DSR). Derigennem kan du få stor indflydelse på både din uddannelse, dit studiemiljø og de sociale arrangementer.

Finans- og markedsføringsøkonomstuderende har desuden klasserepræsentanter. Det er to udvalgte studerende fra hvert uddannelseshold, en klasserepræsentant og en suppleant, som cirka engang om måneden mødes med uddannelseslederen og en repræsentant fra underviserne for at diskutere dagligdagen på studiet. Hver klasse indsender punkter til disse møders dagsorden og har dermed direkte indflydelse på og mulighed for at ændre, påvirke og udvikle studiet og studiestedet.

Der er et nært samarbejde mellem uddannelserne og praktikstederne. F.eks samarbejder sygeplejerskeuddannelsen tæt med Sygehus Nord, Thisted og Morsø kommuner samt i psykiatrien i Thy/Mors, hvor du som studerende afvikler dine praktikperioder gennem studiet, og pædagoguddannelsen har et veletableret samarbejde med kommunens institutioner.

Der er også gode muligheder for praktikforløb i udlandet på VIA uddannelserne i huset.

De videregående uddannelser i Thy UddannelsesCenter varetager hver for sig – og i fællesskab – en række videncenterfunktioner. Udover sociale- og faglige arrangementer for husets studerende, danner Thy UddannelsesCenter derfor også rammerne om en række faglige arrangementer – herunder kulturelle arrangementer – for lokalområdets/regionens erhvervsliv og organisationer m.fl.

Du er velkommen til at komme og se centret og opleve et studie- og uddannelsesmiljø i særklasse! Aftal gerne besøg med receptionen, eller kom til et af vores åbent hus-arrangementer. Se under Aktuelt hvornår der er åbent hus.

Husets fleksible faciliteter er en væsentlig del af studiemiljøet. Der er f.eks. gode muligheder for at finde et lokale til gruppearbejde mm. og vi gør altid vores bedste for at finde praktiske løsninger på forskellige behov.

Endelig er nærheden til Thisted by værd at nævne som en fordel – som studerende på Thy UddannelsesCenter er du tæt på byen med de muligheder det giver.

Værktøjer

Spørgsmål & svar

Close