Statens Uddannelsesstøtte

De videregående uddannelser i huset giver dig ret til SU, derfor kan du søge om SU, så snart du er optaget på studiet.

SU tildeles i form af et klippekort-system. Et klip svarer til en måneds SU, som udbetales månedsvis forud.

Studielån
Foruden SU’en kan du søge studielån for enkelte måneder eller for hele studietiden.

Har du børn, findes der også supplerende SU-lån, som betyder, at du kan få dit almindelige studielån forhøjet.

Rabat til transportudgifter
SU giver dig også mulighed for rabat på udgifterne til offentlige transportmidler.

Statens Voksenuddannelsesstøtte – SVU

SVU er en økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Går du på en videregående uddannelse, hvor du kan få SU, kan du ikke også få SVU.

Flere oplysninger
Læs mere om SU på www.su.dk

Værktøjer

Spørgsmål & svar

Close