Fritid

Der er et aktivt sports-, frilufts- og kulturliv i og omkring Thisted med masser af tilbud til folk i alle aldre.

På Thy360 Thy360.dk/ kan du se mange forskellige kulturelle arrangementer i kalenderen.

Der ud over er der mange aktive foreninger der bidrager til, at der er et stort udbud af aktivitetsmuligheder og arrangementer i og omkring Thisted. Du kan finde dem på Thisted Kommunes Fritidsportal Fritidsportal

Naturen i Thy har en stor tiltrækningskraft på mange, og der er gode muligheder for oplevelser i naturen bl.a. i Nationalpark Thy, der ofte har forskellige friluftsaktiviteter og arrangementer.

Se mere om Thisted by Thisted By.

Værktøjer

Spørgsmål & svar

Close