Pædagog

Pædagog

På Thy Uddannelsescenter kan du læse til pædagog. Uddannelsen udbydes af University College Nordjylland. Ca. 150 pædagogstuderende studerer på UCN i Thisted, og det er dermed den største uddannelse på Thy Uddannelsescenter. Alligevel får du som pædagogstuderende alle fordelene ved et nærmiljø der er overskueligt, et studiemiljø der er præget af tæt sammenhold, nærhed, god kontakt til undervisere og medstuderende og et højt fagligt niveau.

Kontakt

Pædagoguddannelsen i Thisted, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted. Tlf. 96 19 25 00, mail campus-lv@ucn.dk

Studiekoordinator Michael Laursen, mail: jml@ucn.dk, tlf.: 72 69 07 50

Studievejledning

Studievejleder Susanne Tølbøl, tlf.: 72 69 42 15, mail: stb@ucn.dk

Om uddannelsen

Som pædagog kommer du til at arbejde med børn, unge eller voksne. Og du lærer, hvad der skal til for at udvikle den enkelte, hvad enten det er et ganske almindeligt barn i en børnehave, et ungt menneske i sociale vanskeligheder eller en voksen med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Du får kompetencer inden for pædagogik, læring, omsorg, udvikling og innovation. Og i løbet af pædagoguddannelsen bliver du god til både det pædagogiske arbejde med brugere og samarbejdet med kollegaer, pårørende samt andre professioner.

Med en pædagoguddannelse kan du blandt andet få arbejde i børnehaver, SFO’er, døgninstitutioner, psykiatrien, handicapområdet og ældreområdet, ligesom du kan varetage understøttende undervisning i skolen.

Mere information
www.ucn.dk/pædagog kan du læse meget mere om studiet, optagelseskrav, ansøgning mm.

Værktøjer

Spørgsmål & svar

Close