Pædagogisk Assistent

Pædagogisk assistent

Du kan uddanne dig til pædagogisk assistent på Thy Uddannelsescenter. Det er en erhvervsuddannelse, der giver dig faglige værktøjer til et arbejde som pædagogisk assistent med børn og unge eller mennesker med behov for særlig omsorg.

Kontakt

Pædagogisk assistentuddannelsen i Thisted, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted. Tlf.nr.: 96 19 25 00, mail: campus-lv@ucn.dk

Studiekoordinator Michael Laursen, mail: jml@ucn.dk, tlf.nr.: 72 69 07 50

Vejledning

Studievejleder: Vibeke Blåbjerg, mail: vib@ucn.dk, tlf.nr.: 72 69 07 53

 

Om uddannelsen

Med en pædagogisk assistentuddannelse får du grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Du får desuden viden om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen.

På pædagogisk assistentuddannelsen skal du arbejde med relationer og udvikling i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper. På uddannelsen lærer du også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære, ligesom du lærer at arbejde med konflikthåndtering.

Med en pædagogisk assistentuddannelse kan du arbejde i et bredt arbejdsfelt. Du kan arbejde i børnehaver, vuggestuer, på skoler og i fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne eller børn med sociale og/eller fysiske handicap. Du kan arbejde både i private og offentlige institutioner.

Mere information

http://www.ucn.dk/pau kan du læse meget mere om studiet, optagelseskrav, ansøgning m.m.

 

 

Værktøjer

Spørgsmål & svar

Close